Til innholdet

Lønnsforhandlinger og avtaler

Samfunnsviterne jobber for at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. Foreningen er opptatt av at lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor må reduseres, blant annet gjennom fastsetting av lønn lokalt i virksomheten. Samfunnsviterne jobber videre for at sentrale tariffavtaler skal legge til rette for lokale tilpasninger, og at vi skal ha representasjon og innflytelse i virksomheten.

Hva tjener andre samfunnsvitere og humanister som du kan sammenligne meg med?

Utarbeidelse av årlig lønnsstatistikk er et viktig verktøy for å fremme lønns- og arbeidsvilkår og gir et godt grunnlag for lokale lønnsforhandlinger på individuelt grunnlag. Lønnsundersøkelsen kjøres årlig blant alle yrkesaktive medlemmer i Samfunnsviterne.

Les mer

Lønnssamtalen

Hvordan gjennomføre en lønnssamtale? Her får du 7 tips til lønnssamtalen

Les mer

Samfunnsviternes kravskjema

Samfunnsviterne har utformet egne kravskjema til bruk i lokale lønnsforhandlinger.

Les mer

Fant du det du lette etter?