Akademikerne brøt forhandlingene i hovedoppgjøret tirsdag 1. mai. Forhandlingene går nå til mekling. Meklingsfristen er satt til 23. mai kl 24.00.

Hvorfor har Akademikerne brutt forhandlingene i Oslo?

Akademikerne krevde i årets oppgjør en systemendring. Vi ønsker at lønnsutvikling for våre medlemmer skjer på den enkelte arbeidsplass gjennom lokale, kollektive forhandlinger, slik som er vanlig i store deler av arbeidslivet.

Oslo kommune imøtekom ikke vårt krav, og den lokale potten kommunen tilbød var liten. Lokale potter enkelte år er dessuten ingen varig og god løsning. Akademikerne så seg nødt til å bryte forhandlingene, og oppgjøret går nå til mekling.  

Hvorfor ønsker Akademikerne et nytt lønnssystem?

Akademikernes mål er en systemendring der lønnsforhandlingene hvert eneste år skjer lokalt i den enkelte bydel og etat – og ikke sentralt i Rådhuset slik tilfellet er i dag. Oslo er det eneste området som ikke har modernisert sitt lønnssystem for Akademikernes medlemmer.  Både staten, resten av kommune-Norge og sykehusene har lønnsforhandlinger på den enkelte arbeidsplass.  

Skal kommunen levere gode tjenester må de rekruttere og beholde riktig kompetanse. Dagens system innebærer at lønnstilleggene gis uavhengig av de ansattes ansvar, kompetanse og innsats, noe som hverken gagner Akademikernes medlemmer, den enkelte virksomhet eller kvaliteten på tjenestene. De lokale partene er best i stand til å vurdere virksomhetens behov. Handlingsrommet lokalt må derfor bli større, der lønn brukes som et reelt personalpolitisk virkemiddel.

 

Hvordan foregår lokale forhandlinger?  

Lønnsutviklingen for våre medlemmer vil skje lokalt, der medlemmene ivaretas i kollektive, lokale forhandlinger. Arbeidsgiver og de tillitsvalgte har ansvar for at alle ansatte får en rimelig lønnsutvikling over tid. De kan forhandle frem generelle lønnstillegg til alle, bli enige om å løfte spesielle grupper som trenger det, og gi individuelle tillegg.