Lokale forhandlinger gjennomføres i løpet av høsten. I den forbindelse arrangerer Samfunnsviterne og Akademikerne i august og september tre kurs og konferanser for tillitsvalgte i Oslo kommune.

Målgruppen er tillitsvalgte som skal delta i forberedelsene til og/eller lokale forhandlinger i høst. Skal du delta i lokale forhandlinger i år anbefaler vi sterkt at du melder deg på ett eller flere av arrangementene listet opp under.

Samfunnsviterne har ca. 900 tillitsvalgte i alle tariffområder, og å tilby god tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen. Vi understreker viktigheten av å ha godt utlærte tillitsvalgte ved alle arbeidsplasser hvor vi har medlemmer. Kursene er også gode arenaer for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter. Kursavgift m.m. dekkes av Samfunnsviterne og Akademikerne.

Samfunnsviternes dagskonferanse i lokale forhandlinger i Oslo kommune
Tid: 30. august
Sted: Samfunnsviternes lokaler i Oslo sentrum

Mer info og mulighet for påmelding finner du her!

Introduksjonskurs for tillitsvalgte i Oslo kommune i regi av Akademikerne
Tid: 6.-7. september
Sted: Strømstad

Mer info og mulighet for påmelding finner du her!


Kurs i lokale forhandlinger i Oslo kommune i regi av Akademikerne
Tid: 10. september
Sted: Høyres Hus i Oslo

Mer info og mulighet for påmelding finner du her!