Informasjon om konkurransen og premien.

Samfunnsviterne er opptatt av at nyutdannede samfunnsvitere og humanister skal presentere seg på en god og relevant måte i møte med arbeidsgivere. Overgangen fra studier til jobb kan være en krevende prosess, og derfor mener vi det kan være godt med litt «eksperthjelp».

I perioden 14.-18. oktober gjennomfører vi derfor en konkurranse på KLAR for arbeidslivet, hvor premien er en «veiledningspakke» levert av Karrierehuset til en verdi av 24.000,-. Pakken du kan vinne, inneholder 7 timer rådgiving med en sertifisert karriererådgiver, i tillegg til oppfølging på mail og telefon ved behov. Premien er for alle, uavhengig hvor du bor.

Karriererådgiveren vil bl.a. kunne bidra med:

  • Hjelp til å identifisere jobbmuligheter.
  • Trening i å formidle kompetansen din gjennom skriftlige dokumenter og muntlige presentasjoner.
  • Tilgang til nettverk og samarbeidspartnere i næringslivet og rekrutteringsbransjen.
  • Sparringspartner gjennom jobbsøket.

Konkurransen vil foregå i perioden 14.-18.oktober, og vinneren trekkes 18. oktober.

Slik deltar du:

14. oktober lanseres konkurransen i vår Facebook-gruppe: «Klar for arbeidslivet», og du vil få mulighet til å kommentere et innlegg om konkurransen.
For å delta må du fortelle oss: Hva tenker du at en karriererådgiver kan hjelpe deg med? (Husk at dette leses av flere, så tenk gjennom hvor personlig du vil være.)

Konkurransebetingelser:

Du må være student eller nyutdannet innenfor en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin, og medlem av Samfunnsviterne. Deler du ditt innlegg og melder deg inn i Samfunnsviterne samtidig som kampanjen pågår, er du med i konkurransen. Meld deg inn her! Kampanjen pågår fra 14.-18. oktober. Vinnerne trekkes 18. oktober og kontaktes via e-post, og vinneren annonseres på Samfunnsviternes Facebook-gruppe: «Klar for arbeidslivet». Svaret du oppgir i konkurransen skal ikke lagres eller brukes til noe annet formål, enn at svaret du oppgir gjør at du er med i trekningen av en premie.