NIFUs instituttkatalog: Alfabetisk oversikt over forskningsinstitutter i Norge, med lenke til hjemmeside

ResearchGate: ResearchGate har bl.a. et job board for forskere, der det listes opp internasjonale jobber. Om man ønsker jobb i utlandet kan men filtrere etter; stilling, felt, land.

NOVA: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Se f.eks. «Prosjekter» og «Aktuelt»

NAKMI: Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (forskning, kurs, publikasjoner, nettverk m.m.)

Tankesmier: Liste over norske og utenlandske tankesmier