HR Norge: Bransjeinformasjon, nettverk, arrangementer og stillingsutlysninger

Vip24 Selskap som leverer nettbaserte systemer for oppfølging av HR- og ledelsesfunksjonen til private og offentlige virksomheter

Hero Kompetanse: Kursing og karriereveiledning av minoritetsspråklige

VOX: Oversikt over karriereveiledningsfeltet I Norge

Podium: Kursing og karriereveiledning av arbeidssøkere

Arbeid og inkludering: Oversikt over arbeids- og inkluderingsbedrifter i Norge, med mulighet til å sortere på fylke

HMS-portalen: Lenkesamling, sortert på tema, med informasjon om organisasjoner, offentlige instanser og andre aktører innen HMS-feltet

Infotjenester: Leverer faglig og juridisk kompetanse til norsk arbeidsliv innen områdene personal, ledelse, HMS, lønn og regnskap.