Rådet for psykisk helse: Lenkesamling med oversikt over interesseorganisasjoner, veiledningstjenester, informasjonskanaler m.m. innenfor feltet psykisk helse

FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon): Lenkesamling med oversikt over relevante interesseorganisasjoner i Norge.

Autismeforeningen: Lenkesamling med oversikt over aktuelle aktører i Norge og utlandet

LNU: Norges barne- og ungdomsorganisasjoner: Liste over alle medlemsorganisasjonene, sortert på temaområde (f.eks.: «student og elev»)

NAKMI: Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (forskning, kurs, publikasjoner, nettverk m.m.)