Hero Kompetanse: Kursing og karriereveiledning av minoritetsspråklige

NAKMI: Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (forskning, kurs, publikasjoner, nettverk m.m.)

Politiets utlendingsenhet: Ledige stillinger.

UDI: Ledige stillinger i Utlendingsdirektoratet

UNE: Ledige stillinger i Utlendingsnemnda

Mirasenteret Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn.