Oslo Handelskammer: Oversikt over handelskamre og handelskontorer i Norge og utlandet (velg «Tjenester» og «Nyttige lenker», eller se liste over medlemsbedrifter på startsiden)

UDI Landinfo: Innsamling, vurdering og tolking av landinfo. Videreformidling av landkunnskap

Innovasjon Norge: Praktisk assistanse til bedrifter som skal ut i nye utenlandske markeder, markedsrådgivning, språklig kvalitetssikring av presentasjoner og informasjonsmateriell m.m. Se f.eks. «Våre kontorer».

Språkreiseaktører: Ung Infos oversikt over noen av aktørene som tilbyr språkreiser og utvekslingsopphold for skoleelever og studenter

Global.no: Nettside om nord-sørspørsmål, internasjonal utvikling og stillingsbase med jobber innen internasjonale organisasjoner, bistand og m.m.

FNs egen side for annonsering av jobber i organisasjonen: Begynnerstillinger er merket P1 og P2

Juniorekspertstillinger i FN via det norske Utenriksdepartementet

EURES: Ledige stillinger i Europa