Musikkrådet: Arrangementer og bransjeinformasjon.

Kulturdepartementet – underliggende etater

Kulturrådet: Tilskudd, rådgivning, prosjekt- og utviklingsarbeid. Se f.eks. «Fagområder» og velg kulturtema

Ballade: Stillingsutlysninger innen musikkfeltet

Festivalguiden: Oversikt over festivaler i Norge, med mulighet til å sortere på tema og fylke.

Kulturhus: Norsk kulturhusnettverk: Alfabetisk liste over alle kulturhusene som er medlem, med direktelenke til hjemmesiden deres

Musikk-Kultur: Ledige stillinger innen musikkfeltet

Scenekunst.no: Stillingsutlysninger, stipender m.m.

KORO: Kunst i offentlig rom – Planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av kunstprosjekter