Foreningen les!: Se f.eks. medlemsliste under «Om oss» eller «Hva vi gjør»
 
Den norske forleggerforening: Oversikt over forlag i Norge og bransjeinformasjon. Velg «Om oss» og «Medlemsforlag» for alfabetisk oversikt over forlagene med lenke til hjemmesidene deres
 
Norsk forfattersentrum: Medlemsorganisasjon for skjønnlitterære forfattere og et serviceorgan for litteraturinteresserte
Leser søker bok: Se f.eks. liste over medlemsorganisasjoner

Norsk barnebokinstitutt: Lenkesamling – med liste over organisasjoner, foreninger og institusjoner – finner du under «Om NBI»

Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet: Se «Informasjon» for lenkesamlinger og oversikt over norsk litteraturbransje

Festivalguiden: Oversikt over festivaler i Norge, med mulighet til å sortere på tema og fylke

Kulturhus: Norsk kulturhusnettverk: Alfabetisk liste over alle kulturhusene som er medlem, med direktelenke til hjemmesiden deres