STL: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Se f.eks. under «Ressurser» for lenkesamling med oversikt over andre aktører innen feltet

KIFO: Stiftelsen Kirkeforskning driver forskning og utredning om kirke, religion og livssyn i samfunnet, med hovedvekt på empirisk forskning

Frivillighet Norge: Stillingsutlysninger innen organisasjonsarbeid

LNU: Norges barne- og ungdomsorganisasjoner: Liste over alle medlemsorganisasjonene, sortert på temaområde (f.eks.: «livssynsbaserte»)

HL-senteret: Forskning, undervisning, faglige seminarer og arrangementer knyttet til Holocaust og livssynsminoriteter