Regjeringen.no: Oversikt over departementer, direktorater, etater og andre virksomheter innenfor statsforvaltningen. 

Konsulentguiden: Se under «Statistikk» og «Rådgivning» eller «Analyse» for liste over arbeidsgivere

Rambøll: Ledige stillinger m.m.

VOX: Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Se bl.a. «Ledige stillinger».