Oversetterforeningen: Bransjeforening. Råd, bistand kontaktmøter og seminarer for skjønnlitterære oversettere

Språkrådet: Arrangementer, informasjon om temaområder innen fagfeltet, lenker til andre språksider m.m.

NorEngTrans: Frilansoppdrag innen oversetting, korrekturlesing og språkvasking. Hovedsakelig engelsk, men også andre språk

Semantix: Språktjenester innen oversetting, skriving, kurs og tolking på en rekke språk

Allegro: Oversettelse, tolking og andre tjenester på en rekke språk

Biovisjon: Teksting, oversetting og dubbing for film, TV og andre medier

Broadcast Text International: Teksting, oversetting og dubbing for film og TV

SDI Media: Teksting, oversetting og dubbing for film, spill og TV

Språkreiseaktører: Ung Infos oversikt over noen av aktørene som tilbyr språkreiser og utvekslingsopphold for skoleelever og studenter