Samfunnsviterne har en avtale med NTNU VIDERE som gir medlemmer 10 prosent rabatt på kursmodulene i masterprogrammet i organisasjon og ledelse.

NTNUs masterprogram i organisasjon og ledelse er et deltidsstudium satt sammen av teknologiske og samfunnsvitenskapelige fag. NTNU tilbyr kurs som er tett knyttet til ny forskning. Faglærerne er blant Norges fremste forskere, men også opptatt av praksisfeltet og de erfaringene du har fra arbeidslivet.

Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad ved siden av jobb. Kursene er lagt opp slik at du kan studere ved siden av jobb, og du bestemmer selv hvor rask framdrift studiet ditt skal ha.

Medlemmer i Samfunnsviterne får 10 prosent rabatt på kursene i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Merk at rabatten gjelder kursene i masterprogrammet, ikke masteroppgaven.

Les mer om masterprogrammet i organisasjon og ledelse på ntnu.no. Ved påmelding må du oppgi nederst i påmeldingsskjemaet at du er medlem av Samfunnsviterne.

Søknadsfrist: 15. november (for vårens kurs) og 15. mai (for høstens kurs).

NTNU tilbyr også andre etter- og videreutdanningskurs som kan være av interesse for Samfunnsviternes medlemmer (ikke rabattert):

Flere videreutdanningstilbud finner du på ntnu.no/videre.