Medlemmer i Samfunnsviterne får delta gratis på debattmøter i regi av Polyteknisk forening.

Polyteknisk forening tilby samfunnspolitiske møter og faglige nettverk som er med til å utvikle samfunnet og den verden vi lever i.

I Polyteknisk forenings arrangementer møtes mennesker med forskjellige bakgrunn for å diskutere og finne løsninger på viktige samfunnsmessige problemstillinger. Foreningen ønsker å bygge bro mellom ulike fagområder, sektorer og ideologier, for på den måten øke forståelsen for temaer som berører utviklingen av samfunnet vårt.

Medlemmer får delta gratis på alle møter i regi av Polyteknisk forening.