Samfunnsviterne vil informere om kursmodulene i masterprogrammet i organisasjon og ledelse på NTNU VIDERE.

NTNUs masterprogram i organisasjon og ledelse er et deltidsstudium satt sammen av teknologiske og samfunnsvitenskapelige fag. NTNU tilbyr kurs som er tett knyttet til ny forskning. Faglærerne er blant Norges fremste forskere, men også opptatt av praksisfeltet og de erfaringene du har fra arbeidslivet.

Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad ved siden av jobb. Kursene er lagt opp slik at du kan studere ved siden av jobb, og du bestemmer selv hvor rask framdrift studiet ditt skal ha.

Les mer om masterprogrammet i organisasjon og ledelse på ntnu.no.

Søknadsfrist: 15. november (for vårens kurs) og 15. mai (for høstens kurs).

NTNU tilbyr også andre etter- og videreutdanningskurs som kan være av interesse for Samfunnsviternes medlemmer:

Ønsker du å lære mer om digitalisering? Les om NTNU sine vidareutdanningstilbud innen digitaliseringsområdet!

Flere videreutdanningstilbud finner du på ntnu.no/videre.