Til innholdet

Magasinet Samfunnsviteren

Samfunnsviteren er Samfunnsviternes medlemsmagasin. I Samfunnsviteren finner du artikler om arbeidsliv, fag, forskning, og aktuell informasjon fra foreningen. Fra og med 2017 Samfunnsviteren bli tilgjengelig i digitalt format.

Etter at Statsviternes Yrkesorganisasjon ble til Samfunnsviternes Fagforening i 1994, har Samfunnsviteren vært foreningens medlemsmagasin. De siste årene har magasinet kommet ut fire ganger i året, som temanummer. Redaksjonsrådet, bestående av medlemmer og oppnevnt av hovedstyret, har utarbeidet tema for utgivelsene og gitt retningslinjer for det faglige innholdet. 

 

Hovedstyret vedtok i 2016 en omlegging av magasinet fra papir til digital versjon fra 2017. Samfunnsviteren skal fortsatt formidle fagstoff, foreningens politikk og andre saker som er av interesse for medlemmene. Samfunnsviteren skal være en av foreningens viktigste informasjonskanaler og et felles referansepunkt for foreningen.

 

Den digitale omleggingen er blant annet begrunnet i et ønske om å utvikle og tilgjengeligggjøre det faglige tilbudet. En digitalisering skal bidra til å gjøre foreningen mer aktuell som samfunnsaktør og synliggjøre verdien av samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse.

 

Alle medlemmer informeres på e-post når Samfunnsviteren nr 1-2017 kan leses!

 

I mellomtiden kan du ta en titt i de siste utgavene som ble utgitt i papir her:

Samfunnsviteren nr. 4-2016 - Kompetanse i et arbeidsmarked i endring 

Samfunnsviteren nr. 3-2016 - Egen virksomhet

Samfunnsviteren nr. 2-2016 - Teknologi og fremtidens arbeidsliv

Samfunnsviteren nr. 1-2016 - Samfunnsendringer og arbeidsliv

 

Se Grunnlagsdokument for medlemsmagasinet Samfunnsviteren (vedtatt av landsmøtet 2009).

Fant du det du lette etter?