Til innholdet

Hva koster medlemskapet?

Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet. Kontingenten ble sist regulert av landsmøtet 2016. Medlemskontingenten dekker tilgang til alle foreningens medlemsfordeler. Fagforeningskontingenten er en fradragsberettiget post i skatteligningen.

 Medlemmer som ikke har betalt kontingent, kan ikke påberope seg medlemsrettigheter.

Årskontingent for medlemskap i Samfunnsviterne i 2019

 
Jobber du over 50% koster medlemskapet kr 410 pr. måned, tilsvarende kr 4920 pr år.
 
Øvrige kontingentsatser for medlemskap i Samfunnsviterne:

  • Første år i arbeid etter fullført studium – kr 205 pr. måned, tilsvarende kr. 2460 pr år (50% av ordinær kontingent)
  • Stillingsprosent fom. 50% og lavere - kr 205 pr. måned, tilsvarende kr 2460 pr. år. (50% av ordinær kontingent)
  • 100% uføre eller AAP* - kr. 103 pr. måned, tilsvarende kr 1230 pr. år (25% av ordinær kontingent)
  • Pensjonister – kr 103 pr. måned, tilsvarende 1230 pr. år (25% av ordinær kontingent)
  • Arbeidsledig/permitterte – kr 103 pr. måned, tilsvarende kr 1230 pr. år (25% av ordinær kontingent)
  • Studenter - kr 250. Studentkontingent betales ved innmelding som en engangskontingent for hele studieperioden, og som dekker medlemskap til og med fullført mastergrad.
Dersom du faller inn under flere kontingentkategorier er det stillingsprosenten som avgjør hvilken medlemskontingent du skal betale.
 
Dersom du innvilges medlemskap, vil du bli fakturert for medlemskontingenten fra og med den 1. i påfølgende måned etter innmeldingsdatoen.

Skattefradrag

Hvem kan kreve fradrag for fagforeningskontingent og hvor mye kan jeg kreve fradrag for?

I inntektsåret 2018 og 2019 er inntil kr 3850 av medlemskontingenten fradragsberettiget.

Bare de som er i lønnet arbeid har rett til fradrag. Se lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) §6-20.

Dersom vi har fødsels- og personnummeret ditt, vil vi automatisk gi beskjed til skattemyndighetene om hva du har innbetalt i løpet av året.

Dersom fagforeningskontingenten din ikke tas med i ligningen automatisk, kan du ta kontakt med sekretariatet for å gi oss fødsels- og personnummeret ditt.

 

 

Samfunnsviterne tilbyr ikke lønnstrekk. Les om innbetaling av medlemskontingent her.

Fant du det du lette etter?