Til innholdet

Hva koster medlemskapet?

Samfunnsviterne benytter eFaktura og/eller AvtaleGiro for innbetaling av kontingent. Vi tilbyr ikke lønnstrekk. Fagforeningskontingenten er en fradragsberettiget post i skatteligningen.

 Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet. Kontingenten ble sist regulert av landsmøtet 2016. Medlemskontingenten dekker tilgang til alle foreningens medlemsfordeler.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent, kan ikke påberope seg medlemsrettigheter.

Årskontingent for medlemskap i Samfunnsviterne i 2019

 
Jobber du over 50% koster medlemskapet kr 410 pr. måned, tilsvarende kr 4920 pr år.
 
Øvrige kontingentsatser for medlemskap i Samfunnsviterne:

  • Første år i arbeid etter fullført studium – kr 205 pr. måned, tilsvarende kr. 2460 pr år (50% av ordinær kontingent)
  • Stillingsprosent fom. 50% og lavere - kr 205 pr. måned, tilsvarende kr 2460 pr. år. (50% av ordinær kontingent)
  • 100% uføre eller AAP* - kr. 103 pr. måned, tilsvarende kr 1230 pr. år (25% av ordinær kontingent)
  • Pensjonister – kr 103 pr. måned, tilsvarende 1230 pr. år (25% av ordinær kontingent)
  • Arbeidsledig/permitterte – kr 103 pr. måned, tilsvarende kr 1230 pr. år (25% av ordinær kontingent)
  • Studenter - kr 250. Studentkontingent betales ved innmelding som en engangskontingent for hele studieperioden, og som dekker medlemskap til og med fullført mastergrad.
Dersom du faller inn under flere kontingentkategorier er det stillingsprosenten som avgjør hvilken medlemskontingent du skal betale.
 
Dersom du innvilges medlemskap, vil du bli fakturert for medlemskontingenten fra og med den 1. i påfølgende måned etter innmeldingsdatoen.

Innbetaling

Samfunnsviterne benytter eFaktura og/eller AvtaleGiro for innbetaling av medlemskontingenten, med kontingenttrekk fra konto hver måned. Samfunnsviterne tilbyr ikke lønnstrekk.

Opprette eFaktura-avtale:

Samfunnsviterne sender medlemmene en SMS og e-post hvor vi oppfordrer medlemmene til å tegne eFaktura-avtale. Sendingene inneholder en unik lenke som gir deg muligheten til å opprette eFaktura-avtale med Samfunnsviterne. Man benytter BankID for å identifisere seg for å akseptere mottak av eFaktura.

Avsender av SMS og epost vil være ”Visma Autoinvoice”, som er vår leverandør av økonomisystem. Ved mottak av sendingene kan medlemmene være trygg på at dette ikke er en falsk avsender.

Har du opprettet e-Fakturaavtale med Samfunnsviterne vil faktura sendes til nettbank og til Vipps om du i din Vipps-app under betalingsvalg har aktivert "Få e-Faktura i Vipps". Du velger da selv om du vil betale via Vipps eller i din nettbank.

Dersom man ikke oppretter eFaktura-avtale via nevnte SMS eller e-post, sender vi deg faktura på din registrerte e-postadresse.

 

AvtaleGiro:

Dersom du ønsker å tegne AvtaleGiro – ta kontakt med oss!

 

Skattefradrag

Hvem kan kreve fradrag for fagforeningskontingent og hvor mye kan jeg kreve fradrag for?

I inntektsåret 2018 og 2019 er inntil kr 3850 av medlemskontingenten fradragsberettiget.

Bare de som er i lønnet arbeid har rett til fradrag. Se lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) §6-20.

Dersom vi har fødsels- og personnummeret ditt, vil vi automatisk gi beskjed til skattemyndighetene om hva du har innbetalt i løpet av året.

Dersom fagforeningskontingenten din ikke tas med i ligningen automatisk, kan du ta kontakt med sekretariatet for å gi oss fødsels- og personnummeret ditt.

 

Byttet bankkonto?

Dersom du betaler kontingenten din via AvtaleGiro og har byttet bank, må du samtidig huske å endre konto for AvtaleGiro. Samfunnsviterne kan ikke videreføre denne avtalen for deg.

Tegne ny avtale

Ved endring av konto eller bank må du selv si opp AvtaleGiro-avtalen i din tidligere bank, og tegne ny avtale på din nye bankkonto. Dette kan du ordne selv i nettbanken, du trenger da vårt kontonummer og ditt personlige KID-nummer som du får opplyst fra Samfunnsviternes sekretariat. Alternativt finner disse opplysningene under avtalen i din tidligere bank.

Månedlig beløpsgrense må være stor nok til å dekke beløpet du faktisk skal betale. Vi fakturerer deg for kontingent hver måned og beløpet for fullt betalende medlemmer fom 2019 er kr 410,-. Det er derfor anbefalt at maks beløpsgrense settes noe høyere for å ta høyde for fremtidige justeringer.

Ta kontakt dersom du trenger hjelp til å ordne dette!

Fant du det du lette etter?