Til innholdet

Nyheter 2017

Klokke og skrivesaker

Økt fleksibilitet for ansatte i staten

Regjeringen og arbeidstakerorganisasjonene Akademikerne, LO, Unio og YS er enige om en fornyet avtale om fleksibel arbeidstid i staten.

Les mer

Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne

Falske nyheter bekjempes ikke med mer fakta

Er såkalte bekreftelsesnyheter et større problem enn falske nyheter, spør Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson, i et debattinnlegg i Aftenposten 13. november.

Les mer

Akademikerne i politiet

Nyetablert Akademiker-samarbeid i Politiet

Politiakademikerne samler alle akademikere i politiet, noe som gir økt innflytelse og mulighet til å formidle utfordringene til denne gruppen på høyeste nivå i Politietaten.

Les mer

Samfunnsviterne på høring i Utdannings- og forskningskomiteen

Samfunnsviterne har i dag vært i høring i Utdannings- og forskningskomiteen om statsbudsjettet 2018.

Les mer

Akademikerne og Samfunnsviterne i høring i Arbeids- og sosialkomiteen

Akademikernes leder, Kari Sollien, og Samfunnsviternes nestleder, Tryggve Eng Kielland har i dag vært i høring i Arbeids- og sosialkomiteen om statsbudsjettet 2018.

Les mer

Tvaksjonen

Samfunnsviterne støtter TV-aksjonen

Samfunnsviterne har bevilget 50 000 kroner til TV-aksjonen 2017, som er tildelt UNICEF. Midlene fra TV-aksjonen går i år til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.

Les mer

Kolleger på arbeidsplass

Kompetanse er nøkkelen til innovasjon og omstilling

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram av regjeringen i dag, legges det vekt på fortsatt omstilling og fornyelse. Finansministeren uttaler at budsjettet er fremtidsrettet og at det må legges til rette for at norsk økonomi får flere ben å stå på. Mener hun alvor, må vi komme i gang med å utforme den kompetansereformen arbeidslivet trenger.

Les mer

Høringsuttalelse ny personopplysningslov

Samfunnsviterne har avgitt høringsinnspill til Akademikerne om Justis- og beredskapsdepartementets høring om forslag til ny personopplysningslov, som gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett.

Les mer

Leder i Samfunnsviterne Merete Nilsson

Akademikernes jubileumsintervju: Merete Nilsson

Samfunnsviternes leder Merete Nilsson mener at Akademiker-fellesskapet er viktig for å synliggjøre nytteverdien av all akademisk utdannelse og kompetanse i samfunnsutviklingen.

Les mer

Blyanter

Hvordan jobber Samfunnsviterne for deg?

Her kan du lese om hva Samfunnsviterne har jobbet det siste året når det gjelder utvikling av foreningen, tilbud til medlemmene og politisk arbeid.

Les mer

Høstblader

Tjen penger på høstferien

Har du en hytte som står tom i høstferien? Danske Bank gir deg tipsene for sikker utleie av fritidsboligen.

Les mer

Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne

Ny lov om statens ansatte

Stortinget har ferdigbehandlet ny lov om statens ansatte som erstatter tjenestemannsloven. Den nye loven lovfester blant annet kvalifikasjonsprinsippet, viderefører ansettelsesprosessen i en noe forenklet form og har en intensjon om å stramme inn på adgangen til midlertidige ansettelser.

Les mer

Premiss 2017

PREMISS 2017

Premiss er Samfunnsviternes nye konsept for debatt og faglige arrangementer. Årets konferanse har fått temaet «Kampen om sannheten». Hva kan vi stole på i 2017, og hvilke konsekvenser får det hvis tilliten til politikere og beslutningstakere synker?

Les mer

Fant du det du lette etter?