Til innholdet

Nyheter 2017

Leder i Samfunnsviterne Merete Nilsson

Akademikernes jubileumsintervju: Merete Nilsson

Samfunnsviternes leder Merete Nilsson mener at Akademiker-fellesskapet er viktig for å synliggjøre nytteverdien av all akademisk utdannelse og kompetanse i samfunnsutviklingen.

Les mer

Blyanter

Hvordan jobber Samfunnsviterne for deg?

Her kan du lese om hva Samfunnsviterne har jobbet det siste året når det gjelder utvikling av foreningen, tilbud til medlemmene og politisk arbeid.

Les mer

Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne

Ny lov om statens ansatte

Stortinget har ferdigbehandlet ny lov om statens ansatte som erstatter tjenestemannsloven. Den nye loven lovfester blant annet kvalifikasjonsprinsippet, viderefører ansettelsesprosessen i en noe forenklet form og har en intensjon om å stramme inn på adgangen til midlertidige ansettelser.

Les mer

Framtidens arbeidsliv

Retning 2061 - KLAR for å forme framtidens arbeidsliv

Samfunnsviterne er opptatt av å gi morgendagens arbeidstakere sjansen til å komme med innspill i diskusjoner om hvordan vi møter utfordringene og griper mulighetene knyttet til samfunnsutviklingen.

Les mer

Fylkeslederen i Finnmark med kronikk om skoltesamenes historie

Samfunnsviternes fylkesleder i Finnmark, Jelena Porsanger, skrev tidligere denne uken en kronikk om skoltesamenes historie i Norge.

Les mer

Lønnsoppgjøret 2017

Enighet i lønnsforhandligene med Spekter helse

Akademikerne kom til enighet med Spekter i årets lønnsoppgjør fredag, som det siste området for Akademikernes medlemmer.

Les mer

Hva skal du bruke ferie- og skattepengene til?

Årets høyeste innbetaling er snart på vei til en lønnskonto nær deg. Slik bruker du pengene.

Les mer

- Statsansatte må få like rettigheter som andre

Akademikerne, Unio og YS Stat advarer om at ny lov om statsansatte ikke vil redusere bruken av midlertidighet – og frykter en lavere terskel for å si opp ansatte enn i privat sektor.

Les mer

Erik Graff, forhandlingsleder Akademikerne Oslo kommune

Enighet mellom partene i Oslo kommune

- Akademikerne har et klart mål om at lønnsforhandlingene skal skje lokalt på den enkelte arbeidsplass. Oslo har offentlig sektors mest utdaterte lønnssystem, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Les mer

Innledere på frokostmøte om humaniora, 16. mai 2017

Vellykket frokostmøte om humaniora

- Vi trenger humanistene for å forstå fremtidens utfordringer, og har sammen et ansvar for å spre deres kompetanse i arbeidslivet. De er skjulte ressurser, sa leder i Akademikerne, Kari Sollien da hun åpnet frokostmøte som Samfunnsviterne og Akademikerne inviterte til den 16. mai.

Les mer

Almanakk

Enighet i lønnsoppgjøret i KS Bedrift

Akademikerne er tilfreds med at forhandlinger skjer lokalt uten sentrale føringer.

Les mer

Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne

- Det må stilles krav til de humanistiske fagene

Leder i Samfunnsviterne, Merete Nilsson stilte i høringen i Stortingets Kirke,- utdannings og forskningskomité om humaniorameldingen, sammen med leder for Akademikerne og Norsk Lektorlag.

Les mer

Humanistisk fakultet UiO

Hva er egentlig humaniora?

Denne våren ble humaniorameldingen lagt fram av regjeringen og Samfunnsviterne skal sammen med Lektorlaget og Akademikerne delta i en høring om humaniorameldingen på Stortinget 4. mai. Samfunnsviterne jobber med å synliggjøre humanistisk kompetanse, hvordan fagene kan være med på å forme framtidens arbeidsliv og løse samfunnsutfordringer. Men hva er egentlig humaniora?

Les mer

Fant du det du lette etter?