Akademikerne er tilfreds med at forhandlinger skjer lokalt uten sentrale føringer.

Akademikerne og KS Bedrift kom til enighet i lønnsoppgjøret 4. mai. KS Bedrift organiserer konkurranseutsatte bedrifter i kommunal sektor.
 
- Vi er fornøyd med at lønnsforhandlingene skjer lokalt, uten sentrale føringer. Ulike bedrifter har ulike behov, og må derfor ha mulighet til å bruke lønn som virkemiddel for å tiltrekke seg og beholde nødvendig kompetanse, sier Katrine Olsson, leder av forhandlingene for Akademikerne kommune.
 
Forhandlingene vil gjennomføres lokalt i løpet av året.