Premiss er Samfunnsviternes nye konsept for debatt og faglige arrangementer. Årets konferanse har fått temaet «Kampen om sannheten». Hva kan vi stole på i 2017, og hvilke konsekvenser får det hvis tilliten til politikere og beslutningstakere synker?

Det blir flere spennende innledere som skal ta for seg temaet fra ulike innfallsvinkler: en sosiolog, en filosof, en ytringsfrihetsaktivist og redaktøren for faktasjekk-nettstedet faktisk.no.

Tilliten til fagpersoner, politikere og institusjoner er under press i det som ofte betegnes som det postfaktuelle samfunnet. Dette påvirker samfunnsdebatten og utfordrer beslutningsgrunnlaget for å fatte politiske beslutninger. Samtidig er det viktigere enn noen gang å føre en kunnskapsbasert politikk for å løse de store samfunnsutfordringene.

Hvordan styrker vi kritisk og analytisk tenkning i et samfunn som kjennetegnes av informasjonsoverflod og der det ikke lenger finnes noen enighet om hva som er fakta? Dette er ett av spørsmålene vi ønsker svar på i PREMISS 2017.

 

Tid og sted: fredag 10. november, kl 09.00-12.00, Kulturhuset, Oslo (gratis inngang, påmelding nødvendig).

Premiss er Samfunnsviternes debattarena der vi ønsker å stille de store spørsmålene i vår tid.


Innledere:Kari Steen-Johnsen

er sosiolog og forskningsleder for gruppa Politikk, Demokrati og Sivilsamfunn ved Institutt for samfunnsforskning. Forskningen hennes er sentrert rundt endringer i sivilsamfunnet i bred forstand. Interessene inkluderer temaer som politisk mobilisering og deltagelse, offentlig debatt og ytringsfrihet, med vekt på konsekvenser av digitalisering og fremvekst av sosiale medier. Hun har også forsket på endringer i lokale frivillige fellesskap og hvordan frivillige organisasjoner utvikler seg i lys av samfunnsendring.

Steen-Johnsen har vært knyttet til Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor siden 2009, hvor hun blant annet har forsket på frivillige organisasjoner og digitalisering, og på sivilsamfunnets rolle i integrering i lokalsamfunn. Blant de siste årenes publikasjoner i norsk kontekst er boken Liker-liker ikke.Norunn Kosberg

er filosof har skrevet flere bøker om etikk. Kosberg er opptatt av sammenhengen mellom etterrettelighet og moral. I en «postfakta-verden» der mektige personer kommer med utsagn som beviselig er løgn, er verden også blitt post-moral. Når det er over og ut med sannhet og etterrettelighet, er det også ute med moralen.

Kosberg maner til at vi alle må være redelige, etterrettelige og sannhetssøkende. Derfor må vi være bevisst på at vi alle er mer eller mindre utsatt for «bekreftelsesskjevhet» (på engelsk: confirmation bias) – det at vi søker informasjon som bekrefter antakelser vi allerede har. Sosiale medier, som for mange er den primære nyhetskilden, fungerer som ekkokammer av mennesker lik oss selv som forer oss med informasjon som gjør at vi føler oss bedre, uavhengig av om det er sant eller ikke.

 

Nancy Herz

er spaltist og samfunnsdebattant og kjent som en av de "skamløse jentene». Hun er bokaktuell i høst med boka "Skamløs" som hun har skrevet med Sofia Srour og Amina Bile. Hun er født i Libanon, men har vokst opp i Haugesund.

Herz har gjort seg bemerket i samfunnsdebatten, og engasjert seg i saker som skam, æreskultur og sosial kontroll, og ikke minst ytringsfrihet. Hun har mottatt Fritt Ords honnørpris og Skamløsprisen. I tillegg er hun styremedlem i Amnesty, hvor hun har engasjert seg siden 2011.

 

Kristoffer Egeberg

er redaktør i faktisk.no. Faktisk ble lansert i juli 2017 og skal faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter som sprer seg i det norske samfunnet. Målsetningen er å bidra til et mer faktabasert og rausere ordskifte i Norge, og å bidra til å utvikle den faktasøkende og kildekritiske journalistikken i en tid der teknologi blir stadig viktigere. Organisasjonen skal være åpen om kilder, metode og finansiering.

Faktisk.no markerte seg allerede i løpet av de første ukene etter lansering ved å gå inn i en rekke kontroversielle saker. Dette viste også at det er vanskelig å trekke et klart skille mellom hva som er fakta og hva som er verdier.


Program:

Enkel frokost serveres fra kl. 08.30

09.00-09.05 – Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne ønsker velkommen

09.05-09.35 – Kari Steen-Johnsen - sannhet og demokrati

09.35-10.05 – Norunn Kosberg - sannhet og etikk

10.05-10.35 – Nancy Herz - sannhet og ytringsfrihet

10.35-10.55 – Pause 

10.55-11.15 – Kristoffer Egeberg - sannhet i praksis

11.15-12.00 – Debatt: Hvordan forvaltes sannheten i den politiske debatten? (Kristoffer Egeberg, faktisk.no - Hanne Østli Jakobsen, Morgenbladet - Jan Arild Snoen, Minerva)

Ordstyrer: Ola Magnussen Rydje, kommentator i Dagbladet