Leder i Samfunnsviterne, Merete Nilsson stilte i høringen i Stortingets Kirke,- utdannings og forskningskomité om humaniorameldingen, sammen med leder for Akademikerne og Norsk Lektorlag.

- Humanistiske fag bør i større grad benytte praksisopphold og oppgaver i samarbeid med virksomheter i arbeidslivet. Det gir studentene erfaring fra arbeidslivet, og arbeidslivet må få erfaring med humaniorakandidatene, sa Nilsson under høringen.

Akademikerne mener det må stilles tydelige politiske forventninger til de humanistiske fagene. Stortingsmeldingen om humaniora inneholder flere gode tiltak.

- Det er på høy tid med en politisk diskusjon rundt humanioras kår og betydning i samfunnet, og det må stilles tydeligere forventninger til at humaniora skal være relevant, sa Akademikernes leder, Kari Sollien under høringen.

Betydningen de humanistiske fagene har i grunnopplæringen er en viktig del av meldingen. Akademikerne mener regjeringen ikke har kommet med gode nok tiltak på dette området.

- Vi må styrke samarbeidet mellom grunnutdanningen og humanioramiljøene, og vi mener at regjeringen bør gå lenger for å legge til rette for at representanter fra humaniora deltar mer aktivt i utviklingen av norsk skole, understreket Rita Helgesen, leder for Norsk Lektorlag.

 

Se opptak av høringen her!

Les Samfunnsviternes innspill til humaniorameldingen her!