- Vi trenger humanistene for å forstå fremtidens utfordringer, og har sammen et ansvar for å spre deres kompetanse i arbeidslivet. De er skjulte ressurser, sa leder i Akademikerne, Kari Sollien da hun åpnet frokostmøte som Samfunnsviterne og Akademikerne inviterte til den 16. mai.

Undersøkelser gjennomført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), har vist at humanister opplever at studiet er mindre relevant for arbeidslivet enn andre akademikere. En cybersikkerhets-sjef, en interaksjonsdesigner og en klartekst-gründer fortalte et fullsatt frokostseminar på Sentralen i Oslo hvordan de har lykkes.

 

Tone Thingbø fra EY, Knut Melvær fra Netlife Research og Heidi Bunæs Eklund fra NTB Arkitekst viste på hver sin måte hvilken verdi deres humanistisk kompetanse har hatt gjennom deres karriere, men pekte samtidig på fagenes utfordringer.


Se opptak av frokostmøtet på Samfunnsviternes Facebook-side.


- Synliggjør fagenes relevans

Tone Thingbø tok tilhørerne med på en reise fra russiske kulturstudier, via Forsvaret til hennes nåværende arbeid som sjef for cybersikkerhet i EY (tidligere Ernst & Young). I sin innledning understreket hun at humanister må tørre å ta plass og å gripe de mulighetene som oppstår.

 

Religionsviter Knut Melvær, utfordret på sin side humaniora og akademia til å gå i seg selv og åpne seg mer mot næringslivet. Han poengterte at problemet kanskje ikke bare er at samfunnet ikke ser relevansen, men at humaniora og humanister også må ta sin del av ansvaret for å synliggjøre sin relevans. Hardt arbeid og viljen til å påta seg verv og å knytte kontakter er viktig for å lykkes, sa Melvær under sitt innlegg.

 

Heidi Bunæs Eklund var tredje innleder ut. Hun snakket om firmaet hun har vært med på å starte, NTB Arkitekst og hvordan humaniorakompetansen kommer til nytte for deres kunder. Som nyutdannet humanist var hun interessert i å jobbe med noe relatert til språk, men ønsket samtidig å jobbe med noe annet enn innenfor forlag eller skoleverket, som er tradisjonelle bransjer for mange humanister. Bunæs Eklund understreket at det finnes et marked der ute, og at humanistisk kompetanse faktisk er etterspurt hvis den gjøres kjent og selges inn riktig.


Se PP-innlegg fra Heidi Bunæs Eklund på Akademikernes nettsider.

- Dette møtet har handlet om å vise praktiske eksempler på hva humanister gjør i arbeidslivet, ikke bare snakke om det. Jeg tror innlederne både har inspirert og fått oss til å tenke, sa leder i Samfunnsviterne, Merete Nilsson da hun avrundet frokostseminaret.