Til innholdet

Nyheter 2018

 

Enighet i lønnsforhandlingene i sykehusene

Akademikerne er fornøyd med at medlemmene får en lønnsvekst på linje med resten av arbeidslivet.

Les mer

Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne

Ny offentlig tjenestepensjon akseptert

- Med dette har vi lagt grunnlaget for en pensjonsordning for offentlig ansatte som bygger opp under pensjonsreformens prinsipper og målsetninger, sier Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

Les mer

Kari Sollien, Akademikerne

Akademikerne svarer ja til ny offentlig tjenestepensjon

Akademikerne har vedtatt et ja til ny pensjonsordning i staten, kommunene og sykehusene.

Les mer

Rabattavtale med Brilleland

Samfunnsviterne har inngått en ny medlemsavtale med Brilleland.

Les mer

Hva betyr ny avtale i staten for deg?

I 2016 fikk Akademikerne et nytt lønnssystem som er videreutviklet og forbedret i årets oppgjør. Akademikernes hovedtariffavtale innebærer at forhandling om lønn ikke lenger skal skje sentralt i Oslo men på den enkelte arbeidsplass gjennom lokale, kollektive forhandlinger, slik som er vanlig i store deler av arbeidslivet. Les hvorfor dette er smart for deg.

Les mer

Anders Kvam, forhandlingsleder Akademikerne stat

Oppgjøret i staten: Akademikerne med gjennomslag for sine krav

- Vi er fornøyd med at vi har fått god økonomisk uttelling i årets tariffoppgjør. I tillegg er vi blitt enige om et forenklet lønnssystem som lønner seg for våre medlemmer, og ivaretar virksomhetenes behov for akademisk kompetanse, sier Anders Kvam, forhandlingsleder i Akademikerne stat.

Les mer

Rådhuset i Oslo

Enighet i meklingen i Oslo kommune


Akademikerne har fått gjennomslag for endringer som baner vei for lokale forhandlinger på den enkelte arbeidsplass.

Les mer

Meklingen pågår fortsatt i staten

Fristen for å komme til enighet om lønnsoppgjøret i staten gikk ut ved midnatt 23. mai. Meklingen fortsetter på overtid 24. mai. Det understrekes at meklingen er tausehetsbelagt og at kun Riksmekleren kan uttale seg så lenge meklingen pågår.

Les mer

Akademikerne varsler streik i staten

814 medlemmer i Akademikerne tas ut i streik 24. mai dersom den pågående meklingen med staten ikke fører frem. Fristen for å avslutte meklingen går ut 23. mai kl. 24.

Les mer

Akademikerne bryter forhandlingene i Oslo: Krever endring av utdatert lønnssystem

- Lønn må forhandles lokalt på arbeidsplassen, slik at kommunen kan sikre seg nødvendig kompetanse og levere gode tjenester til befolkningen, sier forhandlingsleder Erik Graff.

Les mer

Enighet i forhandlingene i KS, forhandlingsleder i Akademikerne, Jan Olav Birkenhagen.

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren: Enighet i forhandlingene

Lektorene får en samlet lønnsvekst på nærmere tre prosent i årets oppgjør. Akademikerne vil jobbe videre for at lektorene i fremtidige oppgjør får forhandle lønnen sin lokalt. Flertallet av Akademikernes medlemmer i kommunen har sine lønnsforhandlinger lokalt i den enkelte kommune, fylkeskommune eller foretak. Disse forhandlingene vil gjennomføres i løpet av våren og høsten.

Les mer

Oppgjøret i KS Bedrift i havn: Enige om frie lokale forhandlinger på arbeidsplassen

- Vi er fornøyd med at rammen gir våre medlemmer et godt utgangspunkt for reallønnsvekst i lokale forhandlinger, sier Katrine Olsson, leder av forhandlingene for Akademikerne kommune.

Les mer

Kan griser fly?

Arbeidslivet er stadig i endring. Det omorganiseres, det nedbemannes, det effektiviseres og det omstruktureres. Uansett hva endringen måtte være, eller hvor du er i arbeidskarrieren din, så blir hverdagen litt tryggere med Samfunnsviterne.

Les mer

Fant du det du lette etter?