Striden mellom Spekter og sykehuslegene om arbeidstid er over. Partene har kommet til enighet og det vil derfor ikke være nødvendig med ny behandling av saken i Rikslønnsnemnda.

Se Akademikernes nettsider for mer informasjon.