Dersom du betaler medlemskontingenten via e-faktura, så har du dessverre mottatt to fakturaer for kontingentinnbetaling for mai i din nettbank.

På grunn av en teknisk feil har de av våre medlemmer som betaler medlemskontingent via e-faktura mottatt faktura for kontingent for mai to ganger med samme fakturanummer i sin nettbank.

De det gjelder skal selvfølgelig kun betale én av de mottatte e-fakturaene. Den andre kan avslås/slettes direkte i nettbanken.

Vi beklager feilen. Ta kontakt dersom du har noen spørsmål!