Tall fra SSB viser at kvinners andel av menns lønn fortsatt er på 87 prosent. - Det er bekymringsfullt at lønnsgapet mellom kvinner og menn i Norge er størst i gruppen med universitets- og høgskoleutdanning, sier Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

- Kvinners utdanningsforsprang har ikke ført til mindre forskjeller i lønn mellom kvinner og menn, og heller ikke til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv.

- Det er imidlertid gledelig å kunne fastslå at Samfunnsviternes lønnsundersøkelse 2017 viser at forskjellene mellom kvinnelige og mannlige medlemmer av Samfunnsviterne er lavere enn i samfunnet for øvrig. Blant våre medlemmer ligger kvinners andel av menns lønn nå på 92,3 prosent, sier Merete Nilsson, leder av Samfunnsviterne.

- Vi må fortsette å jobbe for å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, sier Merete Nilsson, som også har en klar oppfordring til hver enkelt av oss:  

- Våre egne valg, prioriteringer og ambisjoner er avgjørende for å endre lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Jeg vil oppfordre både kvinner og menn, enten de er ansatte eller ledere, til å la kvinnedagen inspirere til handling. De grepene du gjør resten av året er avgjørende for din lønns- og karriereutvikling. Gratulerer med kvinnedagen!