Akademikerne krever reallønnsvekst og bedre muligheter for videreutdanning for medlemmer i konkurranseutsatte bedrifter i kommunal sektor.

Forhandlingene i KS Bedrift startet opp i formiddag (tirsdag 8. mai), som det siste av Akademikernes tariffområder.

- Akademikerne har vist moderasjon i nedgangstider. Når Norge nå går bedre forventer vi reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Katrine Olsson, leder av forhandlingene for Akademikerne kommune.

Akademikerne krever flere endringer i tariffavtalen for å fremme livslang læring og at flere kan stå lenger i arbeid.

- Ny teknologi og nye arbeidsmåter endrer arbeidslivet. Det er ikke lenger slik at fem-seks års høyere utdanning holder for 40 år i arbeidslivet. Det må bli lettere å bygge på kompetansen sin, sier Olsson.

Dette er noen av kravene:

  • Aldersgrensen endres fra 70 til 72 år eller den aldersgrense som til enhver tid gjelder i staten for tilsvarende stilling.
  • Ansatte som gis utdanningspermisjon skal ha full pensjonsopptjening.
  • Alle tjenestereiser er en del av arbeidstiden og skal fullt ut beregnes som arbeidstid.
  • Virksomhetene skal foreta en konkret vurdering av hvilke arbeidstakere som ikke omfattes av overtidsbestemmelsene.
  • Arbeidstakere over 60 år får feriepenger basert på hele lønnen.


Lønnsforhandlingene skal skje lokalt uten sentrale føringer, slik systemet har vært for Akademikernes medlemmer siden 2002.

Les mer på Akademikernes nettsider.