Leder i Samfunnsviterne, Merete Nilsson skriver om siste nytt fra hovedstyret, februar 2018.

- Kalenderen viser allerede februar og hovedstyret startet opp året med en strategisamling på Røros. På samlingen jobbet og diskuterte vi oss fram til en første skisse for strategisk plan som skal legges fram for landsmøtet 2019. Samlingen gikk ut på å formulere utkast til mål og form for planen, samt hvilke områder de strategiske målene skal favne.

Strategisk plan som gjelder for denne perioden vi er inne i, har vært og er en strategi som hovedstyret har kunnet bruke aktivt for å planlegge aktivitet og tiltak i foreningen. I et samfunns- og arbeidsliv som stadig er i endring er det viktig at strategisk plan for kommende perioder har med seg at foreningen og medlemmene må ruste seg for et arbeidsliv vi foreløpig ikke kjenner. Jeg ser fram til det videre arbeidet i samarbeid med de de øvrige organisasjonsleddene i Samfunnsviterne.