- Vi er fornøyd med at rammen gir våre medlemmer et godt utgangspunkt for reallønnsvekst i lokale forhandlinger, sier Katrine Olsson, leder av forhandlingene for Akademikerne kommune.

Akademikerne og KS Bedrift kom i dag til enighet om rammene for lønnsoppgjøret i konkurranseutsatte bedrifter i kommunal sektor. Partene er også enige om at all lønn skal forhandles lokalt på den enkelte arbeidsplass. Lokale forhandlingene vil gjennomføres lokalt i løpet av året.

- Vi er tilfreds med at lønnsforhandlingene skjer fritt i den enkelte virksomhet. Ulike bedrifter har ulike behov, og må derfor ha mulighet til å bruke lønn for å beholde viktig kompetanse, sier Katrine Olsson.

Olsson er også fornøyd med at kompetansebehov og kompetanseutvikling skal inngå som en del av de lønnspolitiske drøftingene på arbeidsplassene. – Avtalen vil gjøre det lettere for ansatte å oppdatere fagkompetansen sin. Dette vil styrke den enkelte medarbeider og de virksomhetene, sier Olsson.

Arbeidsgivere og tillitsvalgte forplikter seg til å gjennomføre årlige evalueringsmøter om de lokale lønnsforhandlingene innen to måneder etter at forhandlingene er gjennomført.

- Alle våre medlemmer får lønnen forhandlet lokalt. Da er det viktig at prosessen er forankret i en god lokal lønnspolitikk slik at forhandlingene blir ryddige og transparente. Når vi har fått gjennomslag for evalueringer vil det gi læring også for senere oppgjør, sier Olsson.

Last ned protokoll.

Les mer på Akademikernes nettsider.