Samfunnsviternes medlemmer trenger ikke å frykte at deres arbeidsoppgaver vil bli automatisert bort i løpet av de neste årene. En undersøkelse gjennomført blant Samfunnsviternes medlemmer viser at samfunnsvitere og humanister i stor grad innehar den kompetanse og de ferdigheter som vil bli etterspurt i fremtiden.

I samfunnsdebatten i Norge hevdes det ofte at vi utdanner for mange samfunnsvitere og humanister på bekostning av andre fagretninger. Bare én prosent av respondentene i Samfunnsviternes undersøkelse svarte at det er helt uten betydning om de har høyere utdanning eller ikke for å kunne løse deres nåværende arbeidsoppgaver.

 

Kunnskap og forståelse om teknologi, sosiale relasjoner og kulturelle forhold er viktig forutsetning for å kunne løse arbeidsoppgavene som ikke blir automatisert fremover.

 

I medlemsundersøkelsen svarer over halvparten at deres jobb krever stor grad av læring, samarbeid, bruk av sosiale ferdigheter, evne til å ta avgjørelser, problemløsning, kritisk evaluering, kommunikasjon, innovasjon og kompetanse innen IKT. Dette er ferdigheter OECD (2017) trekker frem som viktige i framtidens arbeidsliv.

 

De fleste samfunnsvitere og humanisters som deltok i undersøkelsen mener at de har gode ferdigheter i å bruke standard data-verktøy som f.eks. Office-pakken. Samtidig ønsker de større muligheter til å øke sin kompetanse i spesialiserte digitale verktøy og til å oppdatere sin spesialkompetanse.

 

Les mer om resultatene i Samfunnsviternes kompetanseundersøkelse.