Samfunnsviterne har meldt seg inn i Transparency International Norge (TI).

- Samfunnsviterne ønsker å bidra til TI-Norges innsats for åpenhet, integritet og ansvarlighet i samfunnet for å hindre korrupsjon og misligheter nasjonalt og internasjonalt. Derfor har vi meldt oss inn i TI-Norge, forklarer Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne.

 

Medlemskapet kan gi muligheter til å genere aktiviteter for Samfunnsviternes medlemmer, slik som kurs og seminarer knyttet til TI-Norges arbeid.

  • TI-Norge tilbyr opplæring, dilemmatrening og innspill til virksomheten.
  • TI-Norge kan bistå med rådgivning ved utvikling og forbedring av virksomhetens antikorrupsjonsprogram.
  • Medlemmer får invitasjoner til TI-Norges egne arrangementer.
  • Deltagelse i utvikling av antikorrupsjonsnettverk.
  • Tilgang til relevant informasjon og verktøy for å bekjempe korrupsjon.
  • Tilgang til internasjonal ekspertise gjennom TI-Norges sekretariat.

 

Medlemmer av TI-Norge forplikter seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i sin virksomhet og å få på plass egnede tiltak mot korrupsjon.

Les mer på TI-Norges nettsider!