Samfunnsviterne har bevilget 50 000 kroner til TV-aksjonen 2018. Midlene går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

Med TV-aksjonen 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. De skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

Samfunnsviterne oppfordrer alle til å bidra til årets TV-aksjon. Les mer om årets TV-aksjon "Mindre alene sammen" her!