Brita Bergland (24) fikk jobb i Aker Energy før hun var ferdig med mastergraden i utviklingsstudier, men mener mange med bakgrunn fra samfunnsvitenskap og humaniora nedvurderer seg selv og tenker at de ikke passer inn i næringslivet.

– Næringslivet opererer i en stadig mer sammenvevd verden– da trenger vi tverrfaglige team for å finne gode løsninger, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker, noe fagsjef i Samfunnsviterne, Elisabeth Østreng støtter.

– Vi ser at våre faggrupper fortsatt har et stort ubrukt potensial, både på åpenbare felt som språk, strategi og kulturforståelse, og på felt som blir mer og mer aktuelle, som innovasjon og teknologiutvikling, sier Østreng til DN.

I artikkelen delte Samfunnsviternes karriererådgiver, Marie Toreskås Asheim følgende karrieretips:

  • Oversett kompetansen din. Gjennom en lang samfunnsvitenskapelig eller humanistisk utdannelse får man en rekke begreper for å beskrive egen kompetanse, men det er ikke nødvendigvis begreper arbeidsgivere uten samme bakgrunn forstår. Bryt opp og gjør det du kan forståelig for selskapet du vil ha jobb hos.

 

  • Forstå fagfeltet du søker deg til. Gjør research på arbeidsgiveren du vil jobbe for og prøv å forstå ordene de bruker. Ofte etterspør næringslivet kompetansen samfunnsvitere og humanister har, men de bruker et annet språk for å beskrive den. Bruk tid på å kartlegge hva arbeidsgiveren har behov for.

 

  • Ikke vær for selvkritisk. En stillingsutlysning er arbeidsgivers ønskeliste, men det betyr ikke at du må ha alle kvalifikasjonene som listes opp. Vektlegg styrkene dine og de delene av din kompetanse som imøtekommer arbeidsgivers behov. De punktene på listen du ikke kan, kan ses på som utviklingspotensial. Det er helt vanlig at det er noen områder man trenger å utvikle seg mer på. Dette bør du forberede deg på å snakke om i et eventuelt jobbintervju, men i søknaden skal du fokusere på hva du kan bidra med.

 

Les flere karrieretips, råd og eksempler innen jobbsøking og karriere på Min side.