I dag, 20. mars, markeres “International Day of Happiness”. Som vanlig kåres verdens lykkeligste land. Finland topper listen i år, med Norge på 2. plass. - Det er gjennom gode resultater på indikatorer som tillit, små forskjeller og godt styresett at Norge hevder seg i toppen her år etter år. Norge har en bærekraftig samfunnsmodell, sier Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne.

I 2015 vedtok FN 17 nye mål for bærekraftig utvikling. Målene favner de fleste av utfordringene verden står ovenfor. Norges statsminister Erna Solberg sitter som leder av pådrivergruppen for bærekraftsmålene, som er nedsatt av FNs generalsekretær.

 

Samfunnsviternes leder mener at sosial bærekraft må fremheves mer i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål.

- Når vi snakker om bærekraft, er det stort sett miljø- og klimautfordringene det siktes til. For eksempel var «det grønne skiftet» årets mest brukte nyord i 2015. FNs bærekraftsmål omfatter flere aspekter, men i den norske debatten er et helhetlig fokus på bærekraft lite kommunisert, sier Nilsson.

Fokuset på miljø og klima er selvsagt ikke feil i seg selv, understreker hun. Det grønne skiftet er i ferd med å bli politikk nasjonalt og lokalt og vedtatt strategi i progressive styrerom, og det er høyst nødvendig.

Både miljømessig og sosial bærekraft

- Å oppnå målene om miljømessig bærekraft, klimamål, sirkulærøkonomi og ressursbalanse er enormt viktig for verden. I det norske ordskiftet har det likevel blitt mye fokus på kun denne dimensjonen. Ideen bak bærekraft rommer i virkeligheten mye mer enn det. Hvorfor tar vi ikke med oss våre egne, gode erfaringer med den norske samfunnsmodellen inn i dette arbeidet, spør Samfunnsviternes leder.

 

Hun legger til at det er på tide med en bevisstgjøring på hva som faktisk ligger i FNs bærekraftsdefinisjon og la det være en ledestjerne også i den norske debatten.

- Når bærekraft bare diskuteres i konteksten klima og miljø, engasjerer vi ingeniørene, teknologene og norsk industri. Hvis vi anerkjenner at bærekraft også handler om sosiale mål, engasjerer vi også alle som jobber med mennesker, med sosiale løsninger globalt og nasjonalt, med sult, fattigdom, utdanning og så videre, fremholder Nilsson.
Det er her innsiktene fra «International Day of Happiness» kommer inn. Det er ved å score høyt på alle FNs bærekraftsmål, og ikke bare miljø, at Norge stadig havner høyt oppe på listen over verdens lykkeligste land.

 

Se sammenhengene og tenke helhetlig

- Her har vi en unik mulighet til å få med hele bildet! Som ett av verdens lykkeligste land må vi vise frem hva sosial bærekraft er i praksis. Det er derfor på høy tid at Solberg og regjeringen tar mandatet på alvor. Bærekraftsmål nr. 17 heter faktisk “partnerskap for å nå målene”. Vi må se hele bildet, se sammenhengene og tenke helhetlig på bærekraft. Den sosiale delen av bærekraftsbegrepet engasjerer folk både lokalt og globalt og er minst like viktig som det grønne, avslutter Nilsson.

 

Er du interessert i bærekraft?

Samfunnsviterne er medarrangør av to frokostseminarer om bærekraft denne uken:

Onsdag 21. mars kl. 07.45-09.00 på Kulturhuset, Oslo: Kan universiteter redde verden?
Forskerforbundet, SAIH og Samfunnsviterne inviterer til frokostseminar om universitetenes rolle i arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030.


Torsdag 22. mars kl. 08.00-10.00 på FOLK OSLO, Oslo: «Beyond the Buzzwords – Morgensamtale om bærekraftsbegrepet»
Dette seminaret streames direkte via Samfunnsviternes Facebook-side.
Samfunnsviterne, Sustainability Hub Norge og FOLK OSLO arrangerer frokostseminar om bærekraftsbegrepet.


Les også om Samfunnsviternes samfunnsansvarsarbeid.