Med kampanjen «Let me do it» etterspør SAIH mer engasjement blant norske studenter og akademikere i kampen for høyere utdanning internasjonalt.

Mens vi vandrer fritt rundt på campus, kan studere og ytre oss politisk om det vi vil, er situasjonen ganske annerledes for studenter og akademikere flere steder i verden.

I land som Colombia, Bolivia og Zimbabwe kjemper studenter og akademikere en hard kamp for retten til høyere utdanning og akademisk frihet. I 2017 ble det registrert 257 angrep i 35 land mot forskere, studenter, ansatte og utdanningsinstitusjoner. Angrepene inkluderer bl.a. dødsfall, vold, forsvinninger, urettmessige arrestasjoner og tap av stillinger.

Med kampanjen «Let me do it» ønsker SAIH å engasjere flere i solidaritet med de som ikke kan nyte de samme rettighetene som oss her i Norge. Leder i SAIH, Beathe Øgård forklarer:

- Overgrep rettet mot akademisk frihet er ikke bare et angrep mot enkeltpersoner, det er et angrep mot hele samfunnet. Forskning og ny kunnskap er avgjørende for å sikre utviklingen av rettferdige og demokratiske samfunn.

Hvem er SAIH

Som Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere, og den eneste norske bistandsorganisasjonen som fokuserer sitt arbeid på høyere utdanning, er SAIH en viktig samarbeidspartner for Samfunnsviterne. SAIH jobber for at alle unge skal ha tilgang til god, høyere utdanning.

«Let me do it» lanseres mandag 7. mai med god støtte fra SAIHs medlemsorganisasjoner, blant andre Samfunnsviterne.

- Å kjempe for retten til høyere utdanning er viktig for Samfunnsviterne, og den kampen kjenner ingen landegrenser. Utdanning må alltid være en politisk hovedprioritering, uttaler leder Merete Nilsson.

Har du lyst til å støtte kampanjen? 

Ved å sende en SMS med kodeord <UTDANNING> til 2474 bidrar du til SAIHs internasjonale arbeid for å styrke retten til høyere utdanning, med 40 kr i måneden.

Les mer om kampanjen på SAIHs hjemmeside.