Samfunnsviterne er opptatt av arbeidet med menneskerettigheter og styrker nå sitt samarbeid med SAIH – Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond, et samarbeid som har pågått siden 2008.

- Akademisk frihet og ytringsfrihet er viktige verdier for Samfunnsviterne. Vi har derfor i flere år støttet opp om SAIHs internasjonale solidaritetsarbeid, sier Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne.


I 2017 vedtok Samfunnsviterne å utvide sitt solidaritetsarbeid til en mer helhetlig strategi for samfunnsansvar.


- I den anledning var det naturlig å også videreutvikle samarbeidet med SAIH med et mer aktivt og gjensidig partnerskap, forteller Nilsson.


SAIH er en liten solidaritets- og bistandsorganisasjon for studenter og akademikere og er kjent for de fleste som har høyere utdanning fra norske studiesteder, gjennom de såkalte SAIH-tierne.


- Samfunnsviternes medlemmer er samfunnsengasjerte, høyt utdannede mennesker, og kampen for studenters rettigheter verden rundt er derfor noe det er lett å identifisere seg med. Retten og muligheten til å få ta høyere utdanning skal være universell, sier Nilsson.


Akademisk frihet blir ofte assosiert med ytringsfrihet, men omhandler også andre elementer som krav om minstelønn, mulighet til å organisere seg og til å forhandle om lønn. Akademisk frihet er også en forutsetning for akademikere og studenter for muligheten til å delta i utvalg og råd slik at de kan påvirke og øve innflytelse over egne institusjoner.


- Samfunnsviterne er sikre på at SAIH er kompromissløse i denne kampen, og at vi med en slik samarbeidsavtale kan bidra med å bevege verden i en litt bedre retning. Vi vil synliggjøre samarbeidet for medlemmene gjennom nyhetsbrev, felles arrangementer og andre samarbeidsfora som kan vise seg relevante, avslutter Samfunnsviternes leder.


Samfunnsviterne og SAIH er allerede i dialog om flere felles arrangementer som en del av samarbeidet. I tillegg støtter Samfunnsviterne prosjektet «Student Activist Academy», som skal skape bevissthet om overgrep mot studenter verden rundt.


Styrkingen av samarbeidet med SAIH om akademisk frihet er en del av Samfunnsviternes strategi for samfunnsansvar 2017-2019