Samfunnsviterne avholder hvert år en tariffkonferanse i forkant av tariffoppgjøret, etterfulgt av en tariffsamling for lokale tillitsvalgte.

Tariffkonferansen består av en inntektspolitisk del 7. mars, med et arbeids- og samfunnspolitisk fokus, etterfulgt av en tariffsamling for lokale tillitsvalgte 8. mars. Første del av årets tariffkonferanse er åpen for medlemmer og tillitsvalgte. Tariffkonferansens del to, tariffsamling for lokale tillitsvalgte, er åpen for tillitsvalgte i offentlig sektor.


Fremtidens kompetanse
Temaene som berøres på konferansens første del er samfunnsøkonomiske perspektiver, fremtidens kompetanse – regjeringens kompetansestrategi, kompetanse og utdanning, etter- og videreutdanning for høyt utdannede i Norge, livslang læring for fremtidens arbeidsmarked i Sverige og fremtidens voksen-, etter- og videreutdanning i Danmark.

Interessert i å delta på tariffkonferansen 7. mars (inntektspolitisk del)? Les mer og meld deg på her!


På tariffsamlingen for lokale tillitsvalgte vil deltakerne blant annet bli presentert noen betraktninger om årets hovedtariffoppgjør med påfølgende sesjonsvise sektorgrupper. Tariffkonferansen og påfølgende tariffsamling for lokale tillitsvalgte, er en sentral og viktig arena hvor lokale tillitsvalgte får innsikt i det tariffpolitiske arbeidet i Samfunnsviterne, og hvor de får muligheten til å påvirke dette i samspill med foreningens arbeidslivsutvalg.

Tillitsvalgt i offentlig sektor og interessert i å delta på tariffkonferansen og tariffsamlingen 7.-8. mars? Les mer og meld deg på her!