Norsk økonomi er inne i en moderat konjunkturoppgang som forventes å fortsette som følge av økte oljeinvesteringer og internasjonal oppgang. Fra andre kvartal 2017 til samme kvartal 2018 hadde alle landets fylker vekst i antall jobber.

Arbeidslivets etterspørsel etter samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse øker, men etterspørselen varierer mellom fylkene.

Antall arbeidsledige falt i samtlige stillinger/yrker for Samfunnsviternes medlemmer og antall ledige stillinger i relevante næringer økte fra andre kvartal 2017 til samme kvartal 2018. På fylkesnivå hadde 8 fylker nedgang i antall ledige, mens resten hadde en økning eller uforandret antall.

Se hele rapporten om utviklingen i andre kvartal 2018 her.