Vi går sakte mot lysere tider. I første kvartal 2018 gikk sysselsetningen og andelen ledige jobber noe opp samtidig som ledigheten falt noe.

Antallet arbeidsledige falt i Rogaland, Hordaland, Troms, Østfold og Vest-Agder, mens det vokste i resten av fylkene fra første kvartal 2017 til første kvartal 2018. Omstilling og nedbemanning har rammet yrkesgruppen høyere saksbehandlere i offentlig hardere enn andre yrkesgrupper. Det viser tall fra NAV over antallet helt arbeidsledige i yrker til Samfunnsviternes medlemmer.

Se hele rapporten om utviklingen i første kvartal 2018 her.