Til innholdet

Nyheter 2018

 

Meklingen pågår fortsatt i staten

Fristen for å komme til enighet om lønnsoppgjøret i staten gikk ut ved midnatt 23. mai. Meklingen fortsetter på overtid 24. mai. Det understrekes at meklingen er tausehetsbelagt og at kun Riksmekleren kan uttale seg så lenge meklingen pågår.

Les mer

Akademikerne varsler streik i staten

814 medlemmer i Akademikerne tas ut i streik 24. mai dersom den pågående meklingen med staten ikke fører frem. Fristen for å avslutte meklingen går ut 23. mai kl. 24.

Les mer

Akademikerne bryter forhandlingene i Oslo: Krever endring av utdatert lønnssystem

- Lønn må forhandles lokalt på arbeidsplassen, slik at kommunen kan sikre seg nødvendig kompetanse og levere gode tjenester til befolkningen, sier forhandlingsleder Erik Graff.

Les mer

Enighet i forhandlingene i KS, forhandlingsleder i Akademikerne, Jan Olav Birkenhagen.

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren: Enighet i forhandlingene

Lektorene får en samlet lønnsvekst på nærmere tre prosent i årets oppgjør. Akademikerne vil jobbe videre for at lektorene i fremtidige oppgjør får forhandle lønnen sin lokalt. Flertallet av Akademikernes medlemmer i kommunen har sine lønnsforhandlinger lokalt i den enkelte kommune, fylkeskommune eller foretak. Disse forhandlingene vil gjennomføres i løpet av våren og høsten.

Les mer

Oppgjøret i KS Bedrift i havn: Enige om frie lokale forhandlinger på arbeidsplassen

- Vi er fornøyd med at rammen gir våre medlemmer et godt utgangspunkt for reallønnsvekst i lokale forhandlinger, sier Katrine Olsson, leder av forhandlingene for Akademikerne kommune.

Les mer

Kan griser fly?

Arbeidslivet er stadig i endring. Det omorganiseres, det nedbemannes, det effektiviseres og det omstruktureres. Uansett hva endringen måtte være, eller hvor du er i arbeidskarrieren din, så blir hverdagen litt tryggere med Samfunnsviterne.

Les mer

Lønnsoppgjøret i KS Bedrift i gang

Akademikerne krever reallønnsvekst og bedre muligheter for videreutdanning for medlemmer i konkurranseutsatte bedrifter i kommunal sektor.

Les mer

Støtt «Let me do it»-kampanjen til SAIH

Med kampanjen «Let me do it» etterspør SAIH mer engasjement blant norske studenter og akademikere i kampen for høyere utdanning internasjonalt.

Les mer

Streikevarsel fra Akademikerne i Oslo kommune

383 ansatte i blant annet Rådhuset og i Plan- og bygningsetaten tas ut i streik dersom det blir brudd i meklingen mellom Akademikerne og Oslo kommune neste uke.

Les mer

Anders Kvam

Oppgjøret mellom Akademikerne og staten går til mekling

– Akademikerne er enig med staten om et lønnssystem som er ytterligere forenklet. Akademikerne ønsket å fortsette prosessen og er skuffet over at staten har lukket forhandlingene om de øvrige delene av tariffavtalen, sier forhandlingsleder Anders Kvam.

Les mer

Kaffe, notisblokk, penn og mobil

Akademikerne fortsetter forhandlingene med staten

YS, LO og Unio brøt lønnsforhandlingene med staten, 29. april. Akademikerne fortsetter forhandlingene. Fristen for å komme til enighet går ut ved midnatt 30. april.

Les mer

Jente foran PC

Feil i fakturautsending fra Samfunnsviterne

Dersom du betaler medlemskontingenten via e-faktura, så har du dessverre mottatt to fakturaer for kontingentinnbetaling for mai i din nettbank.

Les mer

Innovativt arbeidsfelleskap

Samfunnsviterkompetansen er etterspurt

Samfunnsviternes medlemmer trenger ikke å frykte at deres arbeidsoppgaver vil bli automatisert bort i løpet av de neste årene. En undersøkelse gjennomført blant Samfunnsviternes medlemmer viser at samfunnsvitere og humanister i stor grad innehar den kompetanse og de ferdigheter som vil bli etterspurt i fremtiden.

Les mer

Fant du det du lette etter?