Til innholdet

Nyheter 2018

 

Arbeidsplass

- Behovet for humanister vil øke i framtiden

- Digitaliseringen krever mye tettere tverrfaglig samarbeid mellom teknologer og humanister. Derfor vil etterspørselen etter folk med humanistisk kompetanse trolig øke i framtiden, mener Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

Les mer

Journalist og ytringsfrihetsaktivist på besøk hos Samfunnsviterne

Samfunnsviterne har denne uken besøk av den tyrkiske journalisten og aktivisten Gürkan Özturan fra den uavhengige journalistplattformen "Dokuz8news".

Les mer

Samfunnsviternes leder Merete Nilsson

- Det spesialpedagogiske tilbudet for barn og unge er for dårlig

Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging har overlevert sin rapport, som viser at mange barn og unge får hjelp altfor sent.

Les mer

Enighet i de innledende forhandlingene i sykehusene

Akademikerne helse og Spekter ble 13. april enige i de innledende sentrale forhandlingene.

Les mer

Hovedoppgjøret 2018 i Oslo kommune: Akademikerne krever lokale lønnsforhandlinger i Oslo

- Byrådet i Oslo har en ambisjon om å bli verdens «smarteste» by. Dette målet vil de aldri nå så lenge de beholder Norges mest gammeldagse lønnssystem, sier forhandlingsleder Erik Graff.

Les mer

Hovedoppgjøret 2018 i KS: Akademikerne krever lokal lønn for lektorer

Norsk skole mangler kvalifiserte lærere. Akademikerne jobber for at kompetanse og resultater belønnes i langt større grad enn i dag.

Les mer

Anders Kvam

Krever forenkling av lønnssystemet

Akademikerne går inn i årets oppgjør med krav om en solid reallønnsvekst, at lønnsgapet mellom akademikere i privat sektor og staten blir mindre og at forenklingen av lønnssystemet blir ferdigstilt.

Les mer

Kalender

Datoer for tariffoppgjøret

Foreløpige datoer for tariffoppgjøret 2018 finner du her.

Les mer

Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne

- Norge må i førersetet på sosial bærekraft

I dag, 20. mars, markeres “International Day of Happiness”. Som vanlig kåres verdens lykkeligste land. Finland topper listen i år, med Norge på 2. plass. - Det er gjennom gode resultater på indikatorer som tillit, små forskjeller og godt styresett at Norge hevder seg i toppen her år etter år. Norge har en bærekraftig samfunnsmodell, sier Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne.

Les mer

Pensjon illustrasjonsbilde

Spørsmål og svar: Ny tjenestepensjon i offentlig sektor

3. mars 2018 ble pensjonsforhandlingene avsluttet. Hva betyr forslaget til ny ordning for de ansatte i kommunene, staten og sykehusene?

Les mer

Samfunnsviternes leder Merete Nilsson

- Lønnsgapet mellom kvinner og menn øker med utdanningsnivået

Tall fra SSB viser at kvinners andel av menns lønn fortsatt er på 87 prosent. - Det er bekymringsfullt at lønnsgapet mellom kvinner og menn i Norge er størst i gruppen med universitets- og høgskoleutdanning, sier Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

Les mer

Ny offentlig tjenestepensjon - forankring i foreningen


Tidlig lørdag morgen, 3. mars 2018, kom partene i offentlig sektor fram til en skisse til ny offentlig tjenestepensjon. Akademikerne har signert på en forhandlingsløsning som skal aksepteres eller forkastes innen 1. juli 2018.

Les mer

Logo Akademikerne

Vil du foreslå kandidater til Akademikerprisen 2018?

Hovedstyret inviterer Samfunnsviternes medlemmer til å foreslå kandidater til Akademikerprisen 2018.

Les mer

Fant du det du lette etter?