Til innholdet

Nyheter 2019

Akademikerne i streik i Oslo kommune

- Oslo kommune sliter med å beholde dyktige ansatte. Skal vi sikre gode tjenester til befolkningen, kan ikke kommunen tape kampen om arbeidskraft, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo.

Les mer

Akademikerne varsler streik i Oslo

Jurister, ingeniører, samfunnsvitere og økonomer i Oslo rådhus er blant gruppene som tas ut i en eventuell streik dersom partene ikke kommer til enighet.

Les mer

Jan Olav Birkenhagen Akademikerne

Brudd i KS

Akademikerne bryter i kommunene

Les mer

Anders Kvam

Brudd i staten

Det er brudd i forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten.

Les mer

Erik Graff Akademikerne

Brudd Oslo Kommune

Årets oppgjør viser at Oslo kommune i for liten grad belønner ansatte med høy utdannelse, og gjør det mindre attraktivt å jobbe i kommunen.

Les mer

Enighet med Spekter i A1-forhandlingene

Akademikerne har kommet til enighet med Spekter i A1-forhandlingene om videre prosess knyttet til ny offentlig tjenestepensjon.

Les mer

Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for helseforetakene og sykehus. Resultater for lønnsoppgjørene i sykehusene er på nivå med frontfagene i 2019.

Les mer

Enighet i oppgjøret i kommunesektoren

Lektorene får en lønnsvekst på linje med resten av arbeidslivet. Partene er i tillegg enige om viktige grep for høyt utdannede i skolen frem mot neste oppgjør.

Les mer

Anders Kvam

Enighet i meklingen i statsoppgjøret

- Oppgjøret har en økonomisk ramme som totalt gir en reallønnsvekst. Dette er vi fornøyd med. AFP har vært et krevende tema i forhandlingene, og vi skaper nå viktig trygghet og forutsigbarhet for mange av statens ansatte, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.

Les mer

Nærbilde av håndhilsing

Enighet mellom Akademikerne og KS bedrift

Akademikerne og KS Bedrift ble i går kveld enige om lønnsoppgjøret 2019. Også LO-K, YS-K og Unio kom til enighet med KS bedrift om bedriftsoppgjøret. Det økonomiske resultatet i de sentrale forhandlingene er i tråd med frontfagets ramme på 3,2 prosent. Det er ikke sentrale føringer i de lokale forhandlingene for Akademikernes medlemmer.

Les mer

Er kompetanseutvikling viktig for samfunnsvitere?

Føler du deg utrygg i din egen stilling? Har det blitt vanskeligere å mestre arbeidsoppgavene på grunn av raske endringer i kompetansekravene? Har du vurdert å ta en etter- og videreutdanning, men hindres grunnet mangel på tid eller finansiering? Respondentene i Samfunnsviternes lønnsundersøkelse viser at medlemmene ønsker seg etter- og videreutdanning.

Les mer

Meklingsinnspurt og mulig streik i KS-området

Natt til 1. mai brøt som kjent Akademikerne tarifforhandlingene i KS, og tariffoppgjøret gikk til tvungen mekling for å forsøke å oppnå enighet og unngå streik.

Les mer

Meklingsinnspurt og mulig streik i Oslo kommune

Onsdag 1. mai brøt som kjent Akademikerne tarifforhandlingene i Oslo kommune, og tariffoppgjøret gikk til tvungen mekling for å forsøke å oppnå enighet og unngå streik.

Les mer

Fant du det du lette etter?