Til innholdet

Nyheter 2019

Stadig flere uføre er vår fallitt

Er det ytelsene eller oppfølgingen som er problemet?

Les mer

Forhandlinger om ny Hovedavtale i staten

6. november 2019 ble partene enige om at det ikke var grunnlag for videre forhandlinger om en ny hovedavtale og partene ble enige om at avtalen videreføres til 31. desember 2020.

Les mer

Byggeren av usynlige broer: Samfunnsviterne tar to prater med Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen har vunnet Akademikerprisen 2019. Samfunnsviterne tok en prat med ham rett etter han fikk nyheten. Intervju + videointervju

Les mer

Samfunnsviterne støtter TV-aksjonen 2019

Samfunnsviterne har bevilget 30 000 kroner til årets TV-aksjon, som går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

Les mer

Akademikerne i streik i Oslo kommune

- Oslo kommune sliter med å beholde dyktige ansatte. Skal vi sikre gode tjenester til befolkningen, kan ikke kommunen tape kampen om arbeidskraft, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo.

Les mer

Akademikerne varsler streik i Oslo

Jurister, ingeniører, samfunnsvitere og økonomer i Oslo rådhus er blant gruppene som tas ut i en eventuell streik dersom partene ikke kommer til enighet.

Les mer

Akademikernes høstkonferanse: Kunnskap for grønn vekst

Hvordan skal vi oppnå vekst og samtidig skape de grønne kunnskapsarbeidsplassene Norge og verden trenger? Statsminister Erna Solberg, Stein Lier Hansen (Norsk industri), Cilia Holmes Indahl (Nordic Impact) og Kari Sollien (Akademikerne) er blant foredragsholderne 17. oktober.

Les mer

Akademikerne Pluss

Alle forsikringer under ett tak

Forsikringspartneren til Samfunnsviterne er Storebrand. Fra 1. oktober 2019 bytter vi til Storebrand som forvalter av forsikringsavtalene. Forsikringsavtalene til det enkelte medlem blir derfor samlet under ett tak.

Les mer

Jan Olav Birkenhagen Akademikerne

Brudd i KS

Akademikerne bryter i kommunene

Les mer

Anders Kvam

Brudd i staten

Det er brudd i forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten.

Les mer

Erik Graff Akademikerne

Brudd Oslo Kommune

Årets oppgjør viser at Oslo kommune i for liten grad belønner ansatte med høy utdannelse, og gjør det mindre attraktivt å jobbe i kommunen.

Les mer

Enighet med Spekter i A1-forhandlingene

Akademikerne har kommet til enighet med Spekter i A1-forhandlingene om videre prosess knyttet til ny offentlig tjenestepensjon.

Les mer

Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for helseforetakene og sykehus. Resultater for lønnsoppgjørene i sykehusene er på nivå med frontfagene i 2019.

Les mer

Fant du det du lette etter?