Til innholdet

Nyheter 2019

Byggeren av usynlige broer: Samfunnsviterne tar to prater med Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen har vunnet Akademikerprisen 2019. Samfunnsviterne tok en prat med ham rett etter han fikk nyheten. Intervju + videointervju

Les mer

Samfunnsviterne støtter TV-aksjonen 2019

Samfunnsviterne har bevilget 30 000 kroner til årets TV-aksjon, som går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

Les mer

Akademikerne i streik i Oslo kommune

- Oslo kommune sliter med å beholde dyktige ansatte. Skal vi sikre gode tjenester til befolkningen, kan ikke kommunen tape kampen om arbeidskraft, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo.

Les mer

Akademikerne varsler streik i Oslo

Jurister, ingeniører, samfunnsvitere og økonomer i Oslo rådhus er blant gruppene som tas ut i en eventuell streik dersom partene ikke kommer til enighet.

Les mer

Akademikernes høstkonferanse: Kunnskap for grønn vekst

Hvordan skal vi oppnå vekst og samtidig skape de grønne kunnskapsarbeidsplassene Norge og verden trenger? Statsminister Erna Solberg, Stein Lier Hansen (Norsk industri), Cilia Holmes Indahl (Nordic Impact) og Kari Sollien (Akademikerne) er blant foredragsholderne 17. oktober.

Les mer

Akademikerne Pluss

Alle forsikringer under ett tak

Tidligere har private og kollektive forsikringsavtaler ligget hver for seg. Fra den 1. oktober bytter Storebrand leverandør som forvalter forsikringsavtalene. Forsikringsavtalene til det enkelte medlem blir derfor samlet under ett tak.

Les mer

Jan Olav Birkenhagen Akademikerne

Brudd i KS

Akademikerne bryter i kommunene

Les mer

Anders Kvam

Brudd i staten

Det er brudd i forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten.

Les mer

Erik Graff Akademikerne

Brudd Oslo Kommune

Årets oppgjør viser at Oslo kommune i for liten grad belønner ansatte med høy utdannelse, og gjør det mindre attraktivt å jobbe i kommunen.

Les mer

Enighet med Spekter i A1-forhandlingene

Akademikerne har kommet til enighet med Spekter i A1-forhandlingene om videre prosess knyttet til ny offentlig tjenestepensjon.

Les mer

Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for helseforetakene og sykehus. Resultater for lønnsoppgjørene i sykehusene er på nivå med frontfagene i 2019.

Les mer

Enighet i oppgjøret i kommunesektoren

Lektorene får en lønnsvekst på linje med resten av arbeidslivet. Partene er i tillegg enige om viktige grep for høyt utdannede i skolen frem mot neste oppgjør.

Les mer

Anders Kvam

Enighet i meklingen i statsoppgjøret

- Oppgjøret har en økonomisk ramme som totalt gir en reallønnsvekst. Dette er vi fornøyd med. AFP har vært et krevende tema i forhandlingene, og vi skaper nå viktig trygghet og forutsigbarhet for mange av statens ansatte, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.

Les mer

Fant du det du lette etter?