- Oslo kommune sliter med å beholde dyktige ansatte. Skal vi sikre gode tjenester til befolkningen, kan ikke kommunen tape kampen om arbeidskraft, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo.

Akademikerne brøt rett før midnatt meklingen med Oslo kommune, og 140 medlemmer er ute i streik fra fredag morgen. De streikende er tatt ut fra bystyrets sekretariat og byrådets sekretariat på rådhuset.

Akademikerne krevde at lønnsforhandlingene skulle skje på den enkelte arbeidsplass, som er vanlig i resten av arbeidslivet. Oslo kommune holdt fast ved å fordele alle pengene fra rådhuset – og prioriterer ikke høyt utdannede.

- I dag bestemmer noen få personer lønnen til tusenvis av ansatte i hele kommunen. De ansattes kompetanse og ansvar har lite å si i forhandlingene, og lønnen bestemmes uavhengig av de ulike arbeidsplassenes behov. Vi har ikke råd til et arbeidsliv der dette ikke har betydning, sier Graff.

I dag sliter deler av Oslo med å beholde ansatte over tid. I 2018 brukte kommunen over 1,8 milliarder på konsulenter, penger som kunne vært brukt på å bygge opp fagkompetanse internt. Graff påpeker at systemet er lite målrettet og at kostnadene for kommunen blir unødvendig store.

- Byrådet i Oslo har ambisjoner om å bli verdens «smarteste» by, med høye mål for innovasjon, klima og miljø. Disse ambisjonene rimer dårlig med et utdatert, lite fleksibelt lønnssystem. Med lokale forhandlinger får etatene og bydelene muligheten til å bruke lønn som virkemiddel for å sikre nødvendig kompetanse, sier Graff.

I første fase er det medlemmer i rådhuset som er tatt ut i streik, fra bystyrets sekretariat og byrådsavdelingene. Uttaket vil ramme politiske prosesser knyttet til blant annet budsjettarbeid, valgforberedelser og et stort digitaliseringsprosjekt.


Akademikerne som organisasjon er i streik!

Selv for de som ikke er direkte berørt ved å være en del av uttaket, er det viktig å understreke at Akademikerne som organisasjon er i streik, selv om Akademikerne ikke streiker i din virksomhet. Alle medlemmer i Akademiker-foreningene og samtlige virksomheter i Oslo kommune, er således berørt av streiken. De som ikke fysisk er tatt ut i streik, må støtte opp om medlemmer som er tatt ut i streik. Skal vi lykkes i lønnsarbeidet i Oslo kommune, er vi avhengig av at alle i Akademikerne støtter opp om streiken. Dette kan gjøres ved eksempelvis:

•    Deltakelse på markeringer, appeller og streikekafeer
•    Leserinnlegg i nettaviser eller på sosiale medier

 

Streiken – hva skjer når?
Markeringen av streiken finner sted i Borggården ved Oslo Rådhus.
Program for streikens to første dager:

FREDAG 24. MAI

08.00-10.00    Oppmøte og markering med alle streikende og representanter fra Akademikerne og primærforeningene utenfor Rådhuset, i Borggården.

10.00-10.30    Appeller i Borggården ved Akademikernes leder, Kari Sollien og Akademikernes forhandlingsleder i Oslo kommune, Erik Graff.

14.00-14.30    Appeller i Borggården ved Akademikernes hovedtillitsvalgt i Oslo kommune, Halvor Røsbak Feragen og Erik Graff.

15.30-18.00    Streikecafé, mingling og avslutning av første streikedag på MESH. Alle streikende og øvrige medlemmer og tillitsvalgte i Oslo kommune inviteres til å delta. Ta med deg en Akademiker-kollega og ta fredagspilsen der!

MANDAG 27. MAI

08.00-10.00    Oppmøte og markering med utenfor Rådhuset, i Borggården

10.00-10.30    Appeller i Borggården ved Akademikernes hovedtillitsvalgt i Oslo kommune, Marit Kamøy og Akademikernes forhandlingsleder i Oslo kommune, Erik Graff.

14.00-14.30    Appeller i Borggården ved Akademikernes hovedtillitsvalgt i Oslo kommune, Monica Julianna Steen og Erik Graff.

16.00-18.00    Streikecafé, mingling og avslutning av andre streikedag på Olivia på Aker brygge. Alle streikende og øvrige medlemmer og tillitsvalgte i Oslo kommune inviteres til å delta.