- Det er gledelig at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn blant Samfunnsviternes medlemmer er i ferd med å forsvinne, sier Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

Samfunnsviternes lønnsundersøkelse 2018 viser at det nå er tilnærmet lik lønn blant Samfunnsviternes medlemmer i samme type stillinger i offentlig sektor.

Nilsson ønsker å benytte kvinnedagen til å trekke fram den positive utviklingen for foreningens kvinnelige medlemmer.

- Utdanning lønner seg, og i lønnsundersøkelsen blant våre medlemmer kan det se ut til at lønnsforskjellene mellom kjønnene minker jo høyere utdanning man har, sier Nilsson. 

Samfunnsviternes lønnsundersøkelse viser tilnærmet ingen lønnsforskjell for mannlige og kvinnelige medlemmer med utdanning på doktorgradsnivå. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn med mastergrad ser også ut til å utjevnes de siste årene.

- Selv om vi ser at pendelen er i ferd med å snu til kvinners favør, ser vi fremdeles en strukturell skjevhet i lønn mellom kvinner og menn. Menn innehar i større grad enn kvinner ledende stillinger. Samfunnsviterne mener at det må bli mer fokus på å få flere kvinner i ledende stillinger for blant annet å oppnå reel likelønn, sier Nilsson. 

Samfunnsviterne mener at lokale lønnsforhandlinger er et godt virkemiddel for å utjevne lønnsforskjeller. Nilsson påpeker at offentlig sektor må jobbe mer med å motivere og legge til rette for at flere kvinner kommer i ledende posisjoner. 

Er du medlem av Samfunnsviterne, kan du lese Samfunnsviternes lønnsstatistikk ved å logge deg inn på "Min side" og klikke deg inn på «Lønn».