Det varsles herved at Samfunnsviterne avholder sitt landsmøte 30. oktober – 1. november 2019 på Thon Hotel Bristol, Oslo.

Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste organ og sammenkalles hvert tredje år.

Landsmøtets mandat og oppgaver er blant annet å godkjenne årsberetninger og regnskap, vedta foreningens vedtekter og overordnede mål og strategier, velge nytt hovedstyre, samt behandle øvrige saker som fremmes for landsmøtet (jf. Samfunnsviternes vedtekter, § 4 https://samfunnsviterne.no/Om-oss/Vedtekter-for-Samfunnsviterne.