Samfunnsviterne utarbeider årlig en lønnsstatistikk som viser gjennomsnittlig lønn for våre medlemmer.

SAMFUNNSVITERNES LØNNSSTATISTIKK 2018

 

•    Statistikken viser at Samfunnsviternes medlemmer samlet sett har hatt en nominell lønnsvekst på 3,7% fra 2017 til 2018.

 

•    Gjennomsnittslønnen i 2018 for Samfunnsviternes medlemmer var kr 624 694,-. Gjennomsnittlig lønnsøkning var kr 22 467.

 

•    Fjorårets lønnsvekst lå på 2,7%, så medlemmene opplevde noe høyere lønnsvekst 2018 enn 2017.

 

Logg inn på Min Side for å se hele lønnsstatistikken.

 

Hvordan lese statistikken?

Bruk statistikken til å gjøre en vurdering av din egen lønn eller for å vurdere et lønnstilbud. Når du skal gjøre en vurdering, bør du sjekke hva som er gjennomsnittlig lønnsnivå etter flere bakgrunnsvariabler, for så å gjøre en skjønnsmessig helhetsvurdering. Det betyr at du bør se på det aktuelle lønnsnivået for ditt tilfelle i flere tabeller. Mest sentralt er sektor, stilling, arbeidssted og ansiennitet.