Vi har vist vei for våre medlemmer i 25 år og gleder oss til å vise vei i de 25 neste! Se vår jubileumsfilm her!

De gode svarene på hvordan fremtidens samfunn og arbeidsliv vil se ut drives ikke bare av teknologi, men også av svært menneskelige valg som krever kloke spørsmål - spørsmål som dreier seg om likeverd, etikk, bærekraft og kultur. Vi har vist vei for våre medlemmer i 25 år og gleder oss til å vise vei i de 25 neste!

 

Se vår jubileumsfilm her!

 

 

Søk medlemskap i Samfunnsviterne her!