Samfunnsviterne og Faktisk.no har hatt et samarbeid siden 2017. Medlemmer kan nå melde deg på kurs i kildekritikk.

Fremvekst av ekstreme miljøer, spredning av falske nyheter og «fake news» er aktuelle problemstillinger i vår tid. Demokrati er på vikende front mange steder i verden, og tilliten mellom borgere og samfunnsinstitusjoner trues. I lys av dette inngikk Samfunnsviterne et samarbeid med Faktisk.no i 2017.

Faktisk.no er en tjeneste som har som oppgave å ettergå nyhetssaker i sømmene for å avdekke usannheter og faktafeil. Faktisk.no har markert seg som kompromissløse i kampen for sannheten, og har på kort tid har blitt en viktig premissleverandør i den norske debatten.

Utover å støtte kjernevirksomheten til Faktisk.no, samarbeides det også om å tilby kurs til Samfunnsviternes medlemmer.

Faktisk.no har utviklet faktasjekk som metode, og gjennom dette kurset går du gjennom prosessen steg for steg, fra identifisering og analyse av kilder og påstander, fram til endelig konklusjon. Underveis får du blant annet en innføring i hvordan mediene jobber med kildekritikk, hvilke feil som oftest oppstår når forskning, statistikk og nyheter presenteres, samt hvordan du kan unngå å gjøre de samme feilene.